پزشکی

موضوع: پزشکی
نام کانال: جامعه علوم پزشکی
معرفی کانال: عکس و فیلم و مطالب پزشکی پرستاری
موضوع: پزشکی
نام کانال: طب اسلامی ایرانی
معرفی کانال: پیشگیری، درمان، تغذیه، ازدواج و...
موضوع: پزشکی
معرفی کانال: پیشگیری،درمان،تغذیه و...
موضوع: پزشکی
نام کانال: طب اسلامی ایرانی
معرفی کانال: در راستای ترویج فرهنگ طب اسلامی و سنتی کشور عزیزمان ایران
موضوع: پزشکی
نام کانال: روانشناسی عمومی
معرفی کانال: کانال رسمی روانشناسی عمومی بهترین و پر بیننده ترین کانال در تلگرام
در محضر استاد تبریزیان
موضوع: پزشکی
معرفی کانال: با سلام کانال در محضر استاد تبریزیان به منظور جواب به سوال های طبی اعضای کانال با استنباط های آیت الله تبریزیان از 11 هزار روایت طبی میباشد. همچنین با هدف ارسال کتب، داروهای طب اسلامی با نازلترین...
طب اسلامی
موضوع: پزشکی
معرفی کانال: طب اسلامی، با طب های دیگر تفاوت کلی و اساسی دارد و این تفاوت، مانند تفاوت خود اسلام با دیگر مکاتب است.

صفحه‌ها