سیاست

موضوع: سیاست
نام کانال: یاران مردمی نژاد
معرفی کانال: نقد منصفانه دولت احمدی نژاد
موضوع: سیاست
نام کانال: عمار
معرفی کانال: اخبار گزیده سیاست داخلی و منطقه
موضوع: سیاست
نام کانال: نگاه اعتدال
معرفی کانال: پایگاه خبری تحلیلی نگاه اعتدال
موضوع: سیاست
نام کانال: افسران جنگ نرم
معرفی کانال: بصیرت سیاسی مذهبی فرهنگی اجتماعی
موضوع: سیاست
معرفی کانال: حامیان دکتر احمدی نژاد در استان گلستان
روشنگری
موضوع: سیاست
نام کانال: روشنگری
معرفی کانال: حاوی کلیپ هاوتصاویرروشنگرانه معرفتی سیاسی وفرهنگی کانالی درراستای جنگ نرم
موضوع: سیاست
نام کانال: روشنگری
معرفی کانال: حاوی کلیپ هاوتصاویرروشنگرانه معرفتی سیاسی وفرهنگی کانالی درراستای جنگ نرم
موضوع: سیاست
معرفی کانال: اولین رسانه تخصصی شمال کشور و آسیای میانه و حوزه کاری ویژه منطقه کاسپین
موضوع: سیاست
نام کانال: گرا360
معرفی کانال: با کانال #گرا از رصد خبرگزاری ها بی نیاز می شوید و همه اخبار مهم و جنجالی حتی از رسانه های بیگانه دراختیارشما قرار خواهد گرفت
موضوع: سیاست
نام کانال: این عمار (اصلی )
معرفی کانال: این گروه أخبار سیاسی روز را به اعضای گروه اطلاع رسانی می کند. و به طور کلی گروهی مذهبی ولایی و انقلابی است. کانال دیگر وابسته به این گروه این است. @nah_be_rouhani

صفحه‌ها