سیاست

کانال بصیرت
موضوع: سیاست
نام کانال: بصیرت
معرفی کانال: کانالی در جهت روشنگری و بصیرت افزایی مسائل ایران و جهان با ما همراه باشید
موضوع: سیاست
نام کانال: حرف حسابی
معرفی کانال: قدم به قدم تا . . . اين كانال صرفا جهت رشد سياسي و فرهنگی شما میباشد.
سید علی . حامیان ولایت . رهبر انقلاب. امام خامنه ای . حمایت از رهبر.یاوران ولایت.عاشقان ولایت
موضوع: سیاست
نام کانال: حامیان ولایت
معرفی کانال: محال است بگذاریم در تاریخ بنویسند سید علی تنها ماند....
موضوع: سیاست
نام کانال: افسر شماره ۱۳
معرفی کانال: روشنگری پاسخ به شبهات و شایعات جنگ نرم
موضوع: سیاست
معرفی کانال: غیرت شمشیری است که حاشا بزند زنگ... روحیه انقلابی را نه تهدید غربی ها نه اشرافی گری و زهد فروشی داخلی ها نمیتواند ازبین ببرد...
شبکه ی خبری و تحلیلی بصیرت
موضوع: سیاست
معرفی کانال: شبکه ی خبری و تحلیلی بصیرت، پنجره ای به سوی دانایی
harfehesabyy
موضوع: سیاست
نام کانال: حرف حساب
معرفی کانال: توضیح اینکه درکانال ما اخبار بروز کشور وجهان بدون تبلیغ ودرراستای اگاهی بخشی منتشر میشود وگرایش کانال ما بیشتر خط رهبری واصولگرایی واقعی میباشد
موضوع: سیاست
معرفی کانال: کانال اخبار فوری اگه میخواهید زودتر ازهمه ازاخبار روز مطلع بشی بیا کانال ما
موضوع: سیاست
نام کانال: رهیاب
معرفی کانال: اخبار فوری و جذاب خوزستان
کانال سایبری صبح ظهور
موضوع: سیاست
نام کانال: صبح ظهور
معرفی کانال: سیاسی فرهنگی اجتماعی بصیرت افزایی

صفحه‌ها