سیاست

موضوع: سیاست
نام کانال: طلبه مجازی
معرفی کانال: صفحه اصلی"طلبه مجازی" را در اینستاگرام دنبال کنید https://i.instagram.com/talabe_majazy/
موضوع: سیاست
نام کانال: Amir_zahed_mm
معرفی کانال: بررسی مسائل سیاسی
سایت امپراتوری دروغ
موضوع: سیاست
معرفی کانال: امپراتوری دروغ صفحه ای مردم نهاد است که به واکاوی و تحلیل سیاست ها و موضوعات پشت پرده رسانه های BBC فارسی، بخش فارسی صدای آمریکا (VOA)، رادیو فردا، شبکه من و تو و سایر رسانه های فارسی زبانی که سعی در...