علمی

موضوع: علمی
نام کانال: اندیشمندان زمان
معرفی کانال: رویاهایت را میتوانی محقق سازی اگرشجاعت دنبال کردنش را داشته باشی
حقوق/وکالت/قضاوت/ازمون حقوقی/سوال حقوقی/دانشجوی حقوق و فقه و مبانی حقوق /کتاب حقوقی/قانون/
موضوع: علمی
معرفی کانال: گروه حقوقی جهت ایجاد فضایی صمیمی برای تبادل نظر و پاسخگویی به سوالات حقوقی و معرفی کتاب ها و موسسه حقوقی .
گفتمان و چت حقوقی
موضوع: علمی
نام کانال: گفتمان و چت حقوقی
معرفی کانال: گروه گفتمان و چت حقوقی با حضور اساتید و وکلای برجسته ،پاسخ به سوالات و مشکلات حقوقی و قضائی اعضا اعم از :مطالبه مهریه،مطالبه وجه چک و بالا بردن سطح علمی دانشجویان حقوق
موضوع: علمی
نام کانال: هنرآشپزی
معرفی کانال: هنراشپزی
موضوع: علمی
معرفی کانال: سوالات متداول و پزشکی پری
موضوع: علمی
معرفی کانال: مشاوره ویژه خانمها لطفا اقایون مراجعه نکنند
موضوع: علمی
معرفی کانال: لینگ معلمان ومطالب درسی میباشد
موضوع: علمی
نام کانال: خنده درتنهایی
معرفی کانال: گروه علمی مذهبی سیاسی
موضوع: علمی
نام کانال: خنده درتنهایی
معرفی کانال: گروه علمی مذهبی سیاسی
موضوع: علمی
نام کانال: ابناءالزهراءس
معرفی کانال: گروهی برای پاسخ گویی و مناظره های علمی اساتید حوزه و دانشگاه در عکس گروه

صفحه‌ها