فرهنگی و اجتماعی

رادیو اینترنتی موج آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
معرفی کانال: ما اراده کردیم در شما دانشجویان تغییر ایجاد کنیم. آغاز با رمز عملیاتی یا زهرا ( س ). امید است مورد توجه ولی عصر ( عج ) قرار بگیریم. سامانه پیامکی : 500020301755 روابط : @AdhamYaser...
با ما همراه شوید
نام کانال: دل نوشت سپنج
معرفی کانال: فرهنگی،سیاسی،ادبی
نام کانال: دل نوشت سپنج
معرفی کانال: فرهنگی ، سیاسی ، ادبی
مارامدافعان حرم آفریدند
معرفی کانال: کانال مارامدافعان حرم آفریدند کانالی ناب وجهادی از بهترین ولحظه به لحظه خبرهای اتفاقات درمنطقه علی الخصوص اخبارمدافعان وجنگ
گروه گردان سایبری روح الله
معرفی کانال: اهداف:انجام وظیفه درفضای سایبری ومجازی بعنوان افسران جنگ نرم درراستای منویات واوامرفرماندهی کل قوا فعالیت گردان وارتش سایبری روح الله جنگ نرم و حملات سایبری به گروههاو کانالهای ضد اجتماعی
نام کانال: مثبت اندیشی
معرفی کانال: مثبت اندیشی و...
معرفی کانال: قرارگاه شهید باقری
معرفی کانال: قرارگاه شهید باقری
گروه گردان سایبری روح الله
معرفی کانال: گروهی سایبری متشکل از دانشجویان حوزویان بسیجیان ونظامیان محترم جهت انجام وظیفه درفضای مجازی بنابرمنویات فرمانده معظم کل قوا به عنوان افسران جنگ نرم
BasirateRoz
نام کانال: بصیرت روز
معرفی کانال: فرهنگی سیاسی مذهبی

صفحه‌ها