فرهنگی و اجتماعی

مسجد عشاق
نام کانال: مسجد عشاق 1
معرفی کانال: مسجد عشاق یک مسجد مجازی در تلگرام می باشد که زیباترین مطالب گروههای مسجد عشاق در شبکه های اجتماعی که دو قانون آن عمل به قصد قربت و اداره گروهها با خرد جمعی است و مطالب رسانه مسجد عشاق به آدرس http://...
نام کانال: یک مسلمان ایرانی
معرفی کانال: کانال با مطالب سیاسی،مذهبی،اجتماعی

صفحه‌ها