اشخاص

موضوع: اشخاص
نام کانال: شاخص
معرفی کانال: توضیح این گروه باهدف: شناخت رهبر ولی فقیه شبهات مناظره مقایسه راه اندازی شده است.
سید علی . حامیان ولایت . رهبر انقلاب. امام خامنه ای . حمایت از رهبر.یاوران ولایت.عاشقان ولایت
موضوع: اشخاص
نام کانال: حامیان ولایت
معرفی کانال: محال است بگذاریم در تاریخ بنویسند سید علی تنها ماند......
موضوع: اشخاص
معرفی کانال: به سوپرگروه سخنرانی های استاد رائفی پور بپیوندید! و یک تغییر خوب را در زندگیتان تجربه کنید! +کانال هزاران نفری..