جلسه سیزدهم: آموزش منوی smartart و وارد کردن ویدیو در نرم افزار power point

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی منوی smartart و وارد کردن ویدیو در نرم افزار power point را آموزش می دهیم.