جلسه هشتم: آشنایی با Riew & Review و خروجی گرفتن در power point

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی آشنایی با Riew & Review و خروجی گرفتن در نرم افزار power point را آموزش می دهیم.