جلسه چهارم: ذخیره کردن و تنظیمات آن در نرم افزار power point

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی ذخیره کردن و تنظیمات آن در نرم افزار power point را آموزش می دهیم.